PAYMENTS

FOR NEFT

CURRENT A/C

CAREWELL HOMOEOPATHIC FERTILITY CLINIC
ACCOUNT NO: 5020 00 47 89 73 41
IFSC CODE: HDFC0009328
HDFC BANK LTD
MANNUTHY
THRISSUR, KERALA

Google Pay: +91 9495 331 881

Call Now Button
Available on Whatsapp
Send via WhatsApp
error: Content is protected !!

ഫെബ്രുവരി 22 ക്ലിനിക് മുടക്കം ആയിരിക്കും. മരുന്ന് മാത്രം വേണ്ടവർ 9 മണിക്ക്ക്ലിനിക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ അഡ്രസ്സുംകാർഡ് നമ്പറും കൊടുത്താൽ മരുന്ന് അയച്ചുതരുന്നതായിരിക്കും Our clinic will be closed on february 22 Those who only need medicine can get it through courier

.