Consult Online

Call Now Button
Available on Whatsapp
Send via WhatsApp
error: Content is protected !!

we are shutting down our clinic from march 24th

As a part of the prevention of COVID19 community spread we are shutting down our clinic from march 24th

ATTENTION MY_ DEAR COUPLES AND PATIENTS
കൊറോണ സാമൂഹിക വ്യാപനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 24.03.20 മുതൽ രോഗികൾക് ഡോക്ടറുമായി മുഖാമുഖം കൺസൾട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നു.ഏപ്രിൽ 14 നുശേഷം സ്ഥിഗതികൾ അനുകൂലമാകുകയാണെങ്കിൽ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം വരിക .സ്ഥിരം മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻനും മരുന്ന് കൊറിയർ വഴി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിലവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് . അഡ്രസ്സ് മെയിൽ ചെയ്യുക mail2carewell@gmail.com.9142624044__04872375647
( രാവിലെ 9.00 മണിക്കും ഉച്ചക്ക് 1.00 മണിക്കും ഇടയിൽ വിളിക്കേണ്ട താണ്)
ATTENTION MY_ DEAR COUPLES AND PATIENTS
As a part of the prevention of the COVID19 community spread, we are shutting down our clinic from march 24th . after April 14th please call and confirm whether the clinic is open or not before coming to the clinic. Those who are on regular medication can avail of the current facilities for phone consultation and drug delivery via courier. mail2carewell@gmail.com. 9142624044__04872375647(please call between-9 am –1 pm )
carewell homoeopathic Fertility clinic Dr.kb dileepkumar